Het Fatimapark, ook wel “Sprundels bos” genoemd, liet pastoor Maertens na de tweede wereldoorlog aanleggen uit dank, omdat Sprundel onder de oorlog relatief weinig geleden had. De pastoor gaf zijn verering van Maria van Fatima gestalte door een beeltenis van Onze Lieve Vrouw van Fatima met altaar te laten plaatsen. In het bos werd de Sint Jansberg, en rond het kerkhof werden de 15 geheimen van de rozenkrans geplaatst.

Sprundel - Fatimapark

Vanaf de inzegening op 25 april 1948 waren er jaarlijks drie processies ter ere van O.L.V. van Fatima: op 13 mei, 22 augustus en 13 oktober.

24 juni is de jaarlijkse feestdag van Sint Jan, de patroonheilige van de parochie.  Tot in de zestiger jaren was dit een ”zondag” in Sprundel. De zondag na Sint Jan trok de Sint Jans-processie door het park. Op de eerste zondag van juli was er een processie ter ere van het H. Kruis.
Voorts kende men nog de kindsheidsoptocht.

Met recht kon dus gesproken worden van een processiepark. Het laatste Heilig Lof op de St. Jansberg was in 1967.

Wilt u het Fatimapark bezoeken ?
Bekijk de arrangementen; een rondleiding door een ervaren gids is hierin opgenomen.

Bekijk ook:
beleef sprundel erfgoed geheimen van de rozenkrans
beleef sprundel erfgoed molen de hoop
beleef sprundel erfgoed de trapkes
beleef sprundel erfgoed brasserie